İzleyiciler

25 Kasım 2014 Salı

Rahat uyu, yaşıyor AZERBAYCANIN senin...

“Tarih büyük insanları dünyaya her asırda 4 defa verir” diye bir deyim duymuştum. Yirminci asrda 4 tane büyük insandan birini tarih Azerbaycanın kaderine yazdı.
Tarih 10 mayıs 1923. Nahçıvan Özerk Cumhuriyyetinde bir çocuk doğdu. O doğan çocuğun Azerbaycan adlı memleketin kaderine koruyucu kahraman gibi yazıldığını Yüce Rabbimizden başka o gün kimse bilemezdi.
1939 senesinde Nahçıvan Teknik Lisesini bitirdikten sonra Azerbaycan Sanayi Enstitüsi Mimarlık fakültesinden mazun olan Haydar Aliyev daha sonra 1957 yılında Azerbaycan Devlet Universitesi tarih bölümünü bitiriyor.
1941-de Nahçıvan ÖSSC-nin Halk İçişleri Komisserliği çalışan bu büyük insan 1944 senesinde KGB tarafından görevlendirilir. O zamandan itibaren Sovyet devlet istihbaratı dahilinde farklı vazifelerde çalışan Haydar Aliyev general rütbesine kadar yükseliyor. Ve 1967 yılında Azerbaycan SSC Devlet Güvenlik Komitesinin başkanı gibi görevlendiriliyor.
1969 senesinde Azerbaycan Komünist Partisi Merkezi Komitesinin 1969 temmuz plenumunda Azerbaycan Komünist Partisi Merkezi Komitesinin genel sekreteri seçilerek devlet rehberi olan Haydar Aliyev 1982 yılının aralık ayında Sovyet İttifakı Komünist Partisi Merkezi Komitesi Siyasi Bürosunun üyesi seçilir. SSCB Bakanlar Kurulu başkanının birinci yardımçısı vazifesine yükseltilmiş ve SSCB-nin rehberlerinden  biri olmuştur.
Hatırlatmadan geçemiyceğim: SSCB-de politbüroya yükselen tek türk siyasetçisi Haydar Aliyev olmuşdur.
Haydar Aliyev yirmi yıl süresince SSCB millektvekili olmuş, 5 yıl ise SSCB Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcılığı yapmıştır.
1987 yılının Ekim ayında Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüronun Genel Sekreteri olan Mihail Gorbaçovun yürüttüğü Perestroyka ve Glasnost politikalarını protesto ederek görevinden ayrılan Haydar Aliyev 20 Ocak 1990'da Kızıl Ordunun başkent Baküde gerçekleştirdiği büyük kanlı olaydan dolayı Moskovadaki Azerbaycan temsilçiliğine gelerek burada bir bildiri yayımlıyor. Bildiride Sovyet Rusyasının yaptığı 20 Ocak kanlı olayını protesto ederek, olayla ilgili kişilerin cezalandırılmasını taleb ediyor. 1991 yılının Haziran ayında Sovyetler birliği Komünist parti üyeliğinden istifa ediyor.
1991 yılında Nahçıvan Özerk Cumhuriyyetine Meclis Başkanlığına seçilen Haydar Aliyev 1993'de halkın isteği ile Ebülfez Elçibey tarafından başkent Baküye davet ediliyor ve Milli Meclis Başkanı seçiliyor.  3 Ekim 1993'te – Azerbaycanda parçalanmanın gittiği bir anda  devlet başkanı olan Önderimiz bu memleketi parçalanmadan ve mahv olmadan korudu. Azerbaycanın özgür bir devlet olduğunu dünyaya kanıtladı.
11 ekim 1998 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerde de sonuç değişmedi ve Haydar Aliyev oyların %76sını alarak bir kez daha Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçildi.
15 ekim 2003 tarihinde yapılacak olan bir sonraki genel seçimlerde de halk Haydar Aliyevin  cumhur başkanlığına aday olmasını istese de sağlık durumunun kötüye gitmesi sebebiyle büyük önder bunu kabul etmedi.
12 Aralık 2003 tarihinde Azerbaycan halkının lideri Haydar Aliyev rahatsızlığının ciddi boyutlara ulaşması nedeniyle tedavi için gittiği  ABD'de vefat etti.
11 sene önce tüm Azerbaycan halkı en büyük itkisini, en büyük acısını yaşadı.. Onu kayb ettik... Ama kalblerimizden değil.. Bu gün Azerbaycan  demokrasileşmesi, özgürlüğü, hızlı inkişaf yaşamasını ona – büyük önderimize borçlu. Siyasi kursunun devamçısı olan cumhur başkanımız sayın İlham Aliyev onun bizlere emanet ettiği yolunda büyük inamla ve layikince ileriliyor.
“Tarih büyük insanları dünyaya her asırda 4 defa verir”. Ve tarihin altın sayfalarında yazılmış “Azerbaycan-Haydar Aliyev” yazısı Azerbaycanın  parlak, güzel, başarı dolu sayfası sayılır.
Büyük önderimizin bu gün de dillerden düşmeyen bir  cümlesi vardır “ Her bir insan için onun milli mensubiyyeti onun gurur kaynagıdır. Ben her zaman gurur duydum, bu gün de gurur duyuyorum ki, BEN AZERBAYCANLIYIM!”. Evet, senin bırakıb gittiğin Azerbaycanlı olmamızla gurur duyma yolundan dönmez halde ileriliyoruz , sayın liderimiz. Nur içinde ve rahat uyu. Bir şiirde denildiği gibi : “Rahat uyu, yaşıyor Azerbaycanın senin!”
Yorum Gönder